• ویلانیک ، مرجع فروش ویلا ، زمین ، املاک و مستغلات شمال کشور

مقایسه املاک

ترتیب بر اساس:
6,200,000,000 ریال

خواب: 2متر: 290

خانه و ویلا

6,200,000,000 ریال

خواب: 2متر: 290

خانه و ویلا

7,950,000,000 ریال

خواب: 2متر: 420

خانه و ویلا

7,950,000,000 ریال

خواب: 2متر: 420

خانه و ویلا

8,500,000,000 ریال

خواب: 2متر: 270

خانه و ویلا

8,500,000,000 ریال

خواب: 2متر: 270

خانه و ویلا

5,050,000,000 ریال

فروش ویلا ۹۰ متر در خشکبیجار

Khoshkebijar, نوشرخشکبیجار, بخش خشکبیجار, Rasht County, Gilan Province, Iran

خواب: 2متر: 250

خانه و ویلا

5,050,000,000 ریال

خواب: 2متر: 250

خانه و ویلا

8,000,000,000 ریال

خواب: 2متر: 800

خانه و ویلا

8,000,000,000 ریال

خواب: 2متر: 800

خانه و ویلا