• ویلانیک ، مرجع فروش ویلا ، زمین ، املاک و مستغلات شمال کشور

مقایسه املاک

6,200,000,000 ریال

خواب: 2متر: 290

خانه و ویلا

6,200,000,000 ریال

خواب: 2متر: 290

خانه و ویلا

7,950,000,000 ریال

خواب: 2متر: 420

خانه و ویلا

7,950,000,000 ریال

خواب: 2متر: 420

خانه و ویلا

8,000,000,000 ریال

خواب: 2متر: 800

خانه و ویلا

8,000,000,000 ریال

خواب: 2متر: 800

خانه و ویلا

6,500,000,000 ریال

خواب: 2متر: 250

خانه و ویلا

6,500,000,000 ریال

خواب: 2متر: 250

خانه و ویلا

4,500,000,000 ریال

خواب: 2متر: 250

خانه و ویلا

4,500,000,000 ریال

خواب: 2متر: 250

خانه و ویلا