• ویلانیک ، مرجع فروش ویلا ، زمین ، املاک و مستغلات شمال کشور

مقایسه املاک

مشاورین املاک نیکخو

مشاورین املاک نیکخو

تماس با مشاورین املاک نیکخو

6,200,000,000 ریال

خواب: 2متر: 290

خانه و ویلا

6,200,000,000 ریال

خواب: 2متر: 290

خانه و ویلا

7,950,000,000 ریال

خواب: 2متر: 420

خانه و ویلا

7,950,000,000 ریال

خواب: 2متر: 420

خانه و ویلا

8,500,000,000 ریال

خواب: 2متر: 270

خانه و ویلا

8,500,000,000 ریال

خواب: 2متر: 270

خانه و ویلا

5,050,000,000 ریال

فروش ویلا ۹۰ متر در خشکبیجار

Khoshkebijar, نوشرخشکبیجار, بخش خشکبیجار, Rasht County, Gilan Province, Iran

خواب: 2متر: 250

خانه و ویلا

5,050,000,000 ریال

خواب: 2متر: 250

خانه و ویلا

8,000,000,000 ریال

خواب: 2متر: 800

خانه و ویلا

8,000,000,000 ریال

خواب: 2متر: 800

خانه و ویلا

2,500,000,000 ریال
2,500,000,000 ریال

متر: 502

زمین و کلنگی

6,500,000,000 ریال

خواب: 2متر: 250

خانه و ویلا

6,500,000,000 ریال

خواب: 2متر: 250

خانه و ویلا

4,500,000,000 ریال

خواب: 2متر: 250

خانه و ویلا

4,500,000,000 ریال

خواب: 2متر: 250

خانه و ویلا

4,750,000,000 ریال

فروش ویلا ۸۵ متر در خشکبیجار

Khoshkebijar, نوشرخشکبیجار, بخش خشکبیجار, Rasht County, Gilan Province, Iran

خواب: 2متر: 230

خانه و ویلا

4,750,000,000 ریال

خواب: 2متر: 230

خانه و ویلا

3,800,000,000 ریال

متر: 250

خانه و ویلا

3,800,000,000 ریال

متر: 250

خانه و ویلا

5,700,000,000 ریال

فروش ویلا در زیباکنار

جاده امین اباد روستای شهرستان کوچه رسالت مجتمع نیکخو

خواب: 2متر: 200

خانه و ویلا

5,700,000,000 ریال

خواب: 2متر: 200

خانه و ویلا

4,200,000,000 ریال

متر: 300

خانه و ویلا

4,200,000,000 ریال

متر: 300

خانه و ویلا